سشوار مسافرتی فیلیپس 8141
سشوار مسافرتی فیلیپس 8141
سشوار مسافرتی فیلیپس 8141
سشوار مسافرتی فیلیپس 8141
سشوار مسافرتی فیلیپس 8141
سشوار مسافرتی فیلیپس 8141
سشوار مسافرتی فیلیپس 8141
سشوار مسافرتی فیلیپس 8141

سشوار مسافرتی فیلیپس 8141 :
دارای دو حالت تنظیم سرعت
متمرکزکننده نردبانی جهت پخش گرما
بدنه بسیار با کیفیت و خوش ساخت
دسته ارگونومیک
موتور 1000وات