مینی واش(کهنه شور) VH-2500K تویوتا
مینی واش(کهنه شور) VH-2500K تویوتا
مینی واش(کهنه شور) VH-2500K تویوتا
مینی واش(کهنه شور) VH-2500K تویوتا
مینی واش(کهنه شور) VH-2500K تویوتا
مینی واش(کهنه شور) VH-2500K تویوتا
مینی واش(کهنه شور) VH-2500K تویوتا
مینی واش(کهنه شور) VH-2500K تویوتا

مینی واش(کهنه شور) VH-2500K تویوتا محصولی دیگر از شرکت تویوتا است این مدل دارای ظاهری بسیار شیک و کارایی راحت است.مینی واش 2500k مصرف برق بسیار کمی دارد و وزن بسیار سبک آن از ویژگی های برجسته این مدل می باشد.