سرویس قابلمه 14 پارچه دسینی
سرویس قابلمه 14 پارچه دسینی
سرویس قابلمه 14 پارچه دسینی
سرویس قابلمه 14 پارچه دسینی
سرویس قابلمه 14 پارچه دسینی
سرویس قابلمه 14 پارچه دسینی
سرویس قابلمه 14 پارچه دسینی
سرویس قابلمه 14 پارچه دسینی
سرویس قابلمه 14 پارچه دسینی
سرویس قابلمه 14 پارچه دسینی

سرویس قابلمه 14 پارچه دسینی یکی از محصولات کمپانی دسینی است که در 14 پارچه تولید شده است طراحی بسیار شکیل آن نگاه ها را مجذوب خود میکند.در ساخت سرویس قابلمه دسینی از فناوری نانو سرامیک بهره گرفته شده که هم به ماندگاری غذا و هم دوام قابلمه کمک شایانی میکند.