جاروبرقی 3000 وات بوش
جاروبرقی 3000 وات بوش
جاروبرقی 3000 وات بوش
جاروبرقی 3000 وات بوش

چرخ های هیدرولیکی موجود بر روی دستگاه عملکرد جارو کشیدن را برای شما بیش از پیش راحت می کند. براش جاروبرقی 3000 وات بوش به شکل مستطیلی بوده و دارای نقطه متمرکز برای کمک بیشتر به مکش آن می باشد.