سشوار سورکر 1407
سشوار سورکر 1407
سشوار سورکر 1407
سشوار سورکر 1407
سشوار سورکر 1407
سشوار سورکر 1407
سشوار سورکر 1407
سشوار سورکر 1407
سشوار سورکر 1407
سشوار سورکر 1407
سشوار سورکر 1407
سشوار سورکر 1407
سشوار سورکر 1407
سشوار سورکر 1407
سشوار سورکر 1407
سشوار سورکر 1407
سشوار سورکر 1407
سشوار سورکر 1407
سشوار سورکر 1407
سشوار سورکر 1407
سشوار سورکر 1407
سشوار سورکر 1407
سشوار سورکر 1407
سشوار سورکر 1407

سشوار حرفه‌ای سورکر مدل 1407


سشوار سورکر ۱۴۰۷ دارای دو حالت سرعت باد میباشد . همچنین این محصول دارای سه حالت تنظیم دما است که شما می‌توانید از بین شش حالت ممکن ، بنا بر نیاز خود یکی را انتخاب کرده و شروع به خشک کردن و صاف کردن موهایتان کنید .