روغن آرگان موی ببک

روغن آرگان ببک Bebak


این روغن آرگان، مرطوب‌کننده بسیار خوبی میباشد و مواد تشکیل دهنده‌ی آن توانایی مبارزه با شوره و قسمتهای خشک شده‌ی پوست را دارند .