ریمل نارس
ریمل ناریس
ریمل نارس
ریمل ناریس

ریمل حجم دهنده نارس NARS


  • برسی بسیار نرم
  • طراحی بی نظیر
  • دارای ترکیبات معدنی
  • پوششی یکپارچه و سبک بر روی مژه ها
  • ماندگاری عالی
  • بدون چسبندگی مژه ها